Vándorélet

Andrássy Katinka – high class csúfnevén „Bolsi Kata” és „vörös Kata” – a könnyed teadélutánok helyett a könyvelést választotta, Rákóczi Ferencről ábrándozott, egy kényelmes és biztonságos életet kínáló arisztokrata férfi helyett pedig arra a bizonyos karizmatikus fenegyerekre várt.

Károlyi Mihály – akinek már a fiatal éveiben megjósolták egy duhaj párizsi mulatozás után, hogy egy pimasz, zöldszemű, nála sokkal fiatalabb hölgyet vesz majd feleségül – száznyolcvan fokos fordulatot hozott Katinka sorsvonalába.

Az első magyar köztársaság first ladyjének élete őszinte felvállalásokkal, púder nélkül hullámzott.

Krikett és etikett

A legendás tiszadobi rezidencia számos anekdotát rejt az Andrássy családról. A Loire menti kastélyok hangulatát idéző terep kedvelt helyszíne volt nyaranta a hazai arisztokráciának. Nem csak a csodás lakomák és a francia pezsgők folytak, hanem a hajnalokba nyúló krikett partik is. Több kiváló művész is szíves vendég volt a hazai high end netovábbján, például Róth Miksa, vagy Rippl Rónai.

„Katus” rendkívüli hobbijának tartotta ezen nagy becsű és belterjes események paprikázását: hol éles nyelvével osztotta a prímet kuzinjainak, hol vadóc eltűnéseivel, hol több órás késéssel tudatta családjával, hogy őt más fából faragták. Nagyzolás helyett szolidaritás jellemezte – a személyzet iránt is.

Tiszadob, Andrássy kastély

Forrás: Kastélyok Magyarországon FB

Forrás: Kastélyok Magyarországon FB

A fordulat

Károlyi Mihály többször megfordult Tiszadobon, a házasság gondolata azonban az Andrássyak felől több sebből vérzett: a nagy korkülönbség, Károlyi különc, az arisztokrata sznobéria ellen lázadó attitűdje nem volt túl vonzó az Andrássy famíliának – de ami persze a legnagyobb bökkenőt jelentette, az a férfi politikai hovatartozása volt. „Duci bácsi” (ifj. Andrássy Gyula, Katinka gyámja) számára igencsak idegenül csengett volt Jászi Oszkár, Ady Endre neve és a szociáldemokraták veszélyesnek tartott brancsa. A házasság azonban elrendeltetett, s ahogy Duci bácsi nyugtatta családját: „Majd mi megszelídítjük a radikalizmusát.

Ifjabb Andrássy Gyula A.K.A. “Duci bácsi” / Forrás: ifjgrofandrassygyula.hu

Károlyi Mihály/ Forrás: Fortepan

Forradalom és az első emigráció

Az egybekelés 1914-ben történt és a pár mézes heteit beárnyékolták a front hírei. A háború borzalmainak hatására Károlyi egyre élesebben vallotta pacifista nézeteit. Az 1918-as őszirózsás forradalom csak elvileg hozta meg számára a régen áhított politikai sikert: a háborút vesztett ország minden szempontból a nullán volt. Egy ilyen kontextusban Károlyi politikája gátra futott. „Károlyi nem volt jó politikus. Az apró mesterkedésekhez, mesteri taktikázáshoz túlságosan nagy úr volt, a hűséges hívek jóllakatásához túlságosan tiszta kezű, a forradalmi merészséghez, a nagy ügy szolgálatában szükséges könyörtelenséghez túlságosan pacifista. Élére állt a győztes polgári forradalomnak, amely ezután hamarosan elbukott.” Hajdú Tibor: Ki volt Károlyi Mihály? Budapest, Napvilág Kiadó, 2012.

A pár a Tanácsköztársaság alatt az emigráció mellett döntött, amely akkori elképzelésük szerint mindössze néhány hónapnak ígérkezett. „Egyedül, de együtt. – mondotta Mihály, és magához ölelt. És ezt ismételtük, valahányszor az elkövetkező huszonhét év folyamán úgy éreztük, hogy kissé nehéz az élet.” Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2011.

Hányatott vándorévek következtek huszonhét évig, először cseh, dalmát tájakon, Londonban, majd Párizsban, antifasiszta akció Berlinben.

Forrás: filmarchiv.hu

Hit illúziók nélkül

A második világháború utáni átmeneti periódusban a pár ismét Magyarországon élt rövid ideig. Katinka – Ádám fia elvesztése után – állami gondozású intézményt alapított. A kommunista diktatúra, a Rajk-per azonban ismét szétzúzta a demokratikus nézeteket valló pár törekvéseit, így ismét emigráció mellett döntöttek.

Emlékirat, film

Kovács András A vörös grófnő címen készített filmet a házaspár életének első feléről, (Básti Juli és Bács Ferenc főszereplésével) – Katinka memoárja mentén. Ez a két kötetes emlékirat kitűnő olvasmány azoknak, akik szeretnének különleges, tartalmas gondolatokkal gazdagodni, s megerősítést kapni arról, hogy az élet a maga tökéletlenségében, szenvedésekkel és tévedésekkel együtt igaz és teljes.

Kiemelt kép/ forrás: filmarchiv.hu

Rácz Ráchel